Sihirli Lider Satış ve Pazarlamacı

Sihirli Lider Satış ve Pazarlamacı
Ertan Şimşek

Eğer Sihirli Lider Satış ve Pazarlamacı olmak istiyorsanız en iyi fikirleri bulmalı, uygulamalı ve hayatınız boyunca öğrenmeyi sürdürmelisiniz, işletmelerde ne yazık ki sihirli lider bir satış ve pazarlamacı niteliklerine sahip kişilere çok sık rastlanılmadığı için bürokrasi hastalığı ve tembellik hızla yaygınlaşmaktadır. Bu tehlike karşısında uz¬manlar, örgütü geleceğe taşıyacak kişilerin satışçımı yoksa pazarlamacı mı olması gerektiğini uzun zamandır tartışmaktadır.

Sihirli Lider Satış Ve Pazarlamacı Temel Özellikleri Şunlardır:

 Değişim mühendisidir ve yeniliklere daima açıktır.
 Vizyon ve misyon oluşturan kişidir. Geleceği öngörebilme yeteneğine sahiptir.
 Organizasyondaki enformasyon ve bilgileri anlama ve yorumlama yeteneğine sahiptir. Sürekli yeni enformasyon ve bilgi edinmeye çalışır.
 Mücadelecidir, çalışkanlık ve atılım gücüne sahiptir. Organiza¬syonu başarıya doğru sürükleyen kişidir.
 Örgüt içinde gelişmeyi teşvik ve motive edici bir hava yaratır.
 iletişim yeteneği çok gelişmiştir.
 Entelektüel ve sorgulayıcıdır. Hatalarından daima ders çıkarır.
 Çalışanlara örnek olacak şekilde davranışlarında açık ve tutarlıdır. Söz ve davranışları uyum içindedir.
 Güçlü ve zayıf yönleri iyi bilen ve hatalarından ders çıkaran kişidir.
 Piyasadaki gelişmeleri ve trendi, tüketicinin ihtiyaçlarındaki değişme ve gelişmeleri analiz etme yeteneğine sahiptir. Değişen şartlara kolayca uyum gösterebilme esnekliğine sahiptir.
 Takım ruhu felsefesine inanır. Paylaşımcıdır. Başarının tüm çalışanlara ait olduğuna inanır.
Sözü edilen tüm bu özellikler Sihirli Lider Satış Ve Pazarlamacı diğerlerinden farklı kılmaktadır. Globalleşen dünyada işletme sahipleri ve örgütler yöneti¬ciden çok lidere ihtiyaç duyar. Yapılan araştırmalar, işletmeyi geleceğe taşıyan liderlerin üç önemli özelliğini ortaya koymaktadır.

Sihirli Lider Satış Ve Pazarlamacı Dönüştürümcü liderlik özelliklerine de sahip olmalıdır. Dönüştürümcü liderlik etkin olarak değişimi başlatmak, bu değişime rehberlik edecek olan ileri görüşlülüğü yaratmak ve izleyicilerine ilham vermek görevini üstlenirler.
Süreçten çok, fikirlerle ilgilenirler. Başarı konusunda izleyicilerdeki güdüler dönüştürümcü liderler bu fonksiyonlar yerine getirmek için hem bir karizmaya sahip olmalılardır; hem de iyi davranışları teşvik etme¬lidirler. Bu anlamda hem davranışsal teori hem de özellikler yaklaşımın bir ürünüdür. Dönüştürümcü liderler örgütü, çevresini ve katılımcıları değiştirme yeteneğine, düşük içsel çalışmaya kararlılıkla ve isteğe sahi¬plerdir.
1. Özgüvence
2. Öz gerçekleştirme duygularına,
3. Amaçları rahatça ifade ederler ve grup üyelerine kavratırlar.
4. İzleyicilerin gereksinmelerini, inanç ve değerlerini değiştirme kavramları üzerinde yoğunlaşırlar.

Keşfetmeye Devam Edin: İlgili Bağlantıları Kullanın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Portobet Güncel